HOTEL CHÂU GIA nơi lý tưởng để nghĩ ngơi sau khi đến vĩnh hy và là nơi tuyệt vời khi dừng chân sau một ngày trải nghiệm đày mệt mỏi

Ngày đăng: 20/09/2020 21:53 pm
HOTEL CHÂU GIA đạt tiêu chuẩn 2 sao, tọa lạc ngay trung tâm vĩnh hy, hơn 30 phòng đạt tiêu chuẩn, củng là nơi duy nhất có những tấm ảnh selfie view biển cực đẹp, cũng là HOTEL duy nhất nhìn thấy toàn cảnh vịnh vĩnh hy.

HOTEL CHÂU GIA đạt tiêu chuẩn 2 sao, tọa lạc ngay trung tâm vĩnh hy, hơn 30 phòng đạt tiêu chuẩn, củng là nơi duy nhất có những tấm ảnh selfie view biển cực đẹp, cũng là HOTEL duy nhất nhìn thấy toàn cảnh vịnh vĩnh hy.