Tour Tham Quan Vịnh - Ngắm San Hô Bằng Tàu Đáy Kính
Du khách có thời gian từ 35 - 45 phút ngồi trên tàu để tham quan Vịnh Vĩnh Hy và ngắm san hô bằng tàu đáy kính
Giá:80.000 đ/Khách
Tour Câu Mực Đêm Tại Vịnh Vĩnh Hy ( Tham Quan Hòn Hôn Trên Vịnh)
Câu đêm tại Vịnh Vĩnh Hy
Giá:Từ 10 khách trở lên 300.000 đ/khách
Tour Tham Quan Vịnh Vĩnh Hy Và Lặn Ngắm San Hô bằng Snorkeling
Tham quan Vịnh và lặn ngắm san hô bằng snorkeling
Giá:Trên 16 khách:100.000 đ/khách - Dưới 16 khách: 1.650.000 đ/chuyến
Tour Tham Quan Vịnh Vĩnh Hy, Lặn Biển Và Câu Cá
Tham quan Vịnh và tắm lặn bằng snorkeling và câu cá
Giá:Trên 10 khách: 250.000 đ/khách - Dưới 10 khách 2.500.000 đ/chuyến