Tour du lịch Ninh Chữ Tết Âm Lịch 2019: Vịnh Vĩnh Hy - Hang Rái
Đừng nói chỉ có đôi mắt mới là “cửa sổ của tâm hồn”, mới thể hiện bạn buồn hay vui, già hay trẻ. Đôi môi cũng vậy thôi. Ngoài việc tô điểm, chúng ta còn cần phải biết chăm sóc cẩn thận
Giá:2.799.000đ
Tặng mũ vĩnh hy bay
TOUR VĨNH HY - ĐẢO BÌNH BA - ĐẢO BÌNH HƯNG
TOUR VĨNH HY – ĐẢO BÌNH BA – ĐẢO BÌNH HƯNG – TẮM LẶN BIỂN BÃI CHUỐI . (Tour trong ngày)
Giá:5.700.000 Đ
Tặng áo cập
TOUR BÃI CHUỐI - ĐẢO BÌNH HƯNG - TẮM LẶN BIỂN VĨNH HY
Vịnh Vĩnh Hy, là một trong những Vịnh đẹp nằm trong Top 10 Vịnh đẹp nhất Việt Nam, Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía bấc của Tỉnh Ninh Thuận, cách TP Phan Rang Tháp Chàm khoảng 42 km, theo tỉnh lộ 702.
Giá:2.500.000 đ
Tour du lịch Ninh Chữ Tết Âm Lịch 2019: Vịnh Vĩnh Hy - Hang Rái
Đừng nói chỉ có đôi mắt mới là “cửa sổ của tâm hồn”, mới thể hiện bạn buồn hay vui, già hay trẻ. Đôi môi cũng vậy thôi. Ngoài việc tô điểm, chúng ta còn cần phải biết chăm sóc cẩn thận
Giá:2.799.000đ
Tặng mũ vĩnh hy bay
TOUR VĨNH HY - ĐẢO BÌNH BA - ĐẢO BÌNH HƯNG
TOUR VĨNH HY – ĐẢO BÌNH BA – ĐẢO BÌNH HƯNG – TẮM LẶN BIỂN BÃI CHUỐI . (Tour trong ngày)
Giá:5.700.000 Đ
Tặng áo cập
TOUR BÃI CHUỐI - ĐẢO BÌNH HƯNG - TẮM LẶN BIỂN VĨNH HY
Vịnh Vĩnh Hy, là một trong những Vịnh đẹp nằm trong Top 10 Vịnh đẹp nhất Việt Nam, Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía bấc của Tỉnh Ninh Thuận, cách TP Phan Rang Tháp Chàm khoảng 42 km, theo tỉnh lộ 702.
Giá:2.500.000 đ
Tour du lịch Ninh Chữ Tết Âm Lịch 2019: Vịnh Vĩnh Hy - Hang Rái
Đừng nói chỉ có đôi mắt mới là “cửa sổ của tâm hồn”, mới thể hiện bạn buồn hay vui, già hay trẻ. Đôi môi cũng vậy thôi. Ngoài việc tô điểm, chúng ta còn cần phải biết chăm sóc cẩn thận
Giá:2.799.000đ
Tặng mũ vĩnh hy bay
TOUR VĨNH HY - ĐẢO BÌNH BA - ĐẢO BÌNH HƯNG
TOUR VĨNH HY – ĐẢO BÌNH BA – ĐẢO BÌNH HƯNG – TẮM LẶN BIỂN BÃI CHUỐI . (Tour trong ngày)
Giá:5.700.000 Đ
Tặng áo cập
TOUR BÃI CHUỐI - ĐẢO BÌNH HƯNG - TẮM LẶN BIỂN VĨNH HY
Vịnh Vĩnh Hy, là một trong những Vịnh đẹp nằm trong Top 10 Vịnh đẹp nhất Việt Nam, Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía bấc của Tỉnh Ninh Thuận, cách TP Phan Rang Tháp Chàm khoảng 42 km, theo tỉnh lộ 702.
Giá:2.500.000 đ
Tour du lịch Ninh Chữ Tết Âm Lịch 2019: Vịnh Vĩnh Hy - Hang Rái
Đừng nói chỉ có đôi mắt mới là “cửa sổ của tâm hồn”, mới thể hiện bạn buồn hay vui, già hay trẻ. Đôi môi cũng vậy thôi. Ngoài việc tô điểm, chúng ta còn cần phải biết chăm sóc cẩn thận
Giá:2.799.000đ
Tặng mũ vĩnh hy bay